Mailing as a service

Mailings op maat


Mailings op maat

Wil u een mail uitzenden die aan speciale voorwaarden moet voldoen en niet met gewone nieuwsbrief-software kan worden verzonden?

U krijgt van ons een volledige log van de e-mailberichten. Indien het gaat om officiële mails (bv. uitnodigingen algemene aandeelhoudersvergaderingen,..) kunnen deze tot 10 jaar worden bewaard. Wil u een stapje verder gaan, dan is het ook mogelijk om de hashes van de mailing te gaan bewaren in een blockchain om zo de verzending te kunnen bewijzen.

Plan van aanpak